Lokalnie – globalnie / Relevant across Cultures

Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

Cena:20.00

Justyna Deszcz-Tryhubczak, Marek Oziewicz, Agata Zarzycka (red.)
Lokalnie – globalnie
Idee współistnienia kultur we współczesnej beletrystyce fantasy dla młodego czytelnika /
Relevant across Cultures
Visions of Connectedness in Modern Fantasy Literature for Young Readers

 

Tom zawiera artykuły poświecone obecności treści wielo- i transkulturowych we współczesnej literaturze fantasy. Pokazują one, że fantasy może być ważnym i użytecznym elementem edukacji w transkulturowości. Beletrystyka ta kształtuje wrażliwość na kwestie pluralizmu kulturowego oraz pomaga rozwijać nawyk poszukiwania rozwiązań konfliktów między reprezentantami różnych kultur w dialogu i współpracy.

ISBN 978-83-7432-561-5, Wrocław 2009, 16,5 x 24 cm, 260 s., okładka miękka