Akceptacja w komunikowaniu się

Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

Cena:33.00

Lesław Cirko
Akceptacja w komunikowaniu się
Między preskryptywizmem a permisywizmem

 

Książka jest studium językoznawczym, analitycznym, wolnym od wszelkich form preskryptywizmu. Jednym z najważniejszych wątków pracy jest dyskusja nad kryteriami, dzięki którym odbiorca klasyfikuje teksty jako neutralne, nierzucające się w oczy, innymi słowy akceptowalne. Autor wykazuje, że samo tylko wskazanie na ich poprawność językową, pojmowaną jako zgodność z „regułami” lub „normami”, nie przesądza o ich akceptowalności.

 

ISBN 978-83-7432-544-8, Wrocław 2009, 16 x 23,5 cm, 298 s., okładka twarda