Między dwoma światami

Literatura naukowa i popularnonaukowa


Ewa Banasiewicz-Ossowska
Między dwoma światami
Żydzi w polskiej kulturze ludowej

 

Zasadniczym tematem książki jest problem chłopsko‑żydowskich kontaktów kulturowych w kontekście prawnej, społecznej, gospodarczej, religijnej i obyczajowej izolacji zewnętrznej oraz wewnętrznej Żydów polskich. Autorka polemizuje z obowiązującą do niedawna teorią o całkowitej izolacji Żydów i kultury żydowskiej w Polsce i pokazuje, jaką rolę odegrali w kształtowaniu się polskiej kultury ludowej, zwłaszcza takich jej sfer, jak rzemiosło i sztuka oraz obrzędowość.

Publikacja została wydana wspólnie z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym.

 

Seria PTL
ISBN 978-83-7432-334-5, Wrocław 2007, 17 x 23,5 cm, 256 s., okładka miękka