Три фрагмента о любви

Nowości

Cena:38.00

Aннa Ƃoгинcкaя
Три фрагмента о любви
Любовный дискурс в польской и русской прозе 70-х годов XX века

 

Autorka analizuje mało rozpoznane dotychczas zagadnienie dyskursu miłosnego w prozie polskiej i rosyjskiej lat 70. XX wieku. Komparatystyczna metoda badań, łącząca wielojęzyczność, polifonię i głębokie międzykulturowe zrozumienie, ujawnia narodowe determinanty dyskursu miłosnego. W książce czytelnik znajdzie wszechstronną (mitologiczną, społeczną, kulturową) analizę trzech dyskursów miłosnych: romantycznego (przez pryzmat celtyckiej legendy o Tristanie i Izoldzie), tradycyjnego (na materiale nurtu wiejskiego) oraz dyskursu miłości w małżeństwie. Interdyscyplinarny charakter monografii wyznacza nowe kierunki badań nad historią literatury polskiej i rosyjskiej.
Książka w języku rosyjskim.

 

ISBN 978-83-7977-412-8, Wrocław 2019, 14,5 x 21 cm, 296 s., okładka miękka