Przechadzki po lesie teorii i nie tylko

Nowości

Cena:60.00

Maria Tarnogórska, Katarzyna Lisowska (red.)
Przechadzki po lesie teorii i nie tylko
Szkice o literaturze, języku i kulturze
Prace ofiarowane prof. dr. hab. Wojciechowi Solińskiemu na siedemdziesiąte urodziny

 

Prezentowany tom jest efektem współpracy badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe, różne pokolenia oraz różne style humanistycznej refleksji. Ową varietas, rozkładającą się na wielość głosów, (meta)języków czy kręgów tematycznych, spaja jednak wspólny zamiar stworzenia monografii wywodzącej się z inspiracji dorobkiem publikacyjnym i dydaktycznym wrocławskiego polonisty, italianisty i bohemisty – Profesora Wojciecha Solińskiego. Zawartość książki stanowią więc studia obejmujące zagadnienia z zakresu teorii literatury i teorii badań literackich, przekładoznawstwa, osobno wyodrębnionej literatury czeskiej i włoskiej, filmoznawstwa oraz szeroko pojętej kultury literackiej. Zapożyczona od Umberta Eco tytułowa metafora sugeruje niespieszną wędrówkę po tematach tworzących rozpościerający się na tak rozległym terytorium „las rzeczy”.

 

ISBN 978-83-7977-442-5, Wrocław 2019, 18 x 24,5 cm, 460, okładka twarda