Determinanty zmian w organizacji

Nowości

Książkę można kupić w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu (biblioteka@msl.com.pl)

Zbigniew Ścibiorek, Marcin Pawęska

Determinanty zmian w organizacji

 

Uwaga autorów książki koncentruje się na zmianach następujących w organizacjach i przedsiębiorstwach oraz czynnikach te zmiany determinujących. Przyjmują oni założenie, że każde przedsiębiorstwo jest niczym żywy organizm, w którym niedyspozycja jednego organu przekłada się na dysfunkcję całego systemu. Omawiają szczegółowo warunki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, po czym przechodzą do teoretycznych aspektów zmian, zagadnień polityki personalnej danej organizacji oraz kwestii otwartości personelu na zmiany. Następnie uwagę swą skupiają na zarządzaniu zmianą w organizacji czy przedsiębiorstwie oraz implikacji zmian. Ostatecznie autorzy dochodzą do wniosku, że współczesne organizacje powinny być systemami otwartymi, a wobec faktu globalizacji, zmian demograficznych, zmian środków produkcji i charakteru pracy poszukiwać powinny rozwiązań pozwalających na sprawne funkcjonowanie organizacji vel przedsiębiorstwa, co integralnie wiąże się z koniecznością przeprowadzania zmian.

 

ISBN 978-83-7977-484-5, Wrocław 2019, 16,5 x 24 cm, 206 s., okładka miękka