Linguistic Categorization Versus Mathematical Set Theories

Nowości

Cena:40.00

Jacek Woźny
Linguistic Categorization Versus Mathematical Set Theories

 

Głównym tematem książki jest porównanie kategoryzacji językowej i „kategoryzacji matematycznej”, czyli teorii zbiorów. Wyniki wskazują, że jedna z pięciu badanych matematycznych teorii zbiorów – mereologia – znacznie lepiej odzwierciedla cechy kategorii językowych niż pozostałe. To ścisłe powiązanie mereologii – najbardziej eleganckiej i jedynej wolnej od paradoksów teorii zbiorów – z ludzką kategoryzacją jest kolejnym elementem stale powiększającego się zbioru przesłanek, które wskazują na to, że matematyka jest „ucieleśniona”, czyli jest raczej produktem ludzkiego umysłu niż platońskim ideałem.

 

ISBN 978-83-7977-239-1,  Wrocław 2019, 14 x 20,5 cm, 290 s., okładka miękka