Foi, croyance et incroyance au XIX siècle

Nowości

Cena:40.00

Agata Sadkowska-Fidala, Tomasz Szymański (red.)

Foi, croyance et incroyance au XIXE siècle

 

Jak mówić o wierze w XIX wieku, wieku wątpliwości i pytań, zrodzonym z rewolucji francuskiej i niosącym ze sobą kolejne rewolucje i daleko idące zmiany, tak na płaszczyźnie literackiej i artystycznej, jak społeczno-politycznej czy naukowo-technicznej? W jakim stopniu i w jakiej formie wiara jest w nim jeszcze obecna? Są to przecież czasy, w których mnożą się rozwiązania alternatywne dla tradycyjnej religijności, z wiarą w postęp i naukę, będącą naturalną konsekwencją rozwoju wiedzy o świecie, na czele. Stąd głęboki sens refleksji nad pojęciami wiary – w szerokim rozumieniu tego słowa – a także wierzeń i niewiary, które w kontekście kryzysu tej pierwszej zyskują nowe znaczenie. Niniejszy tom w całości poświęcony jest rozważaniom na temat rozumienia i miejsca tych pojęć w literaturze i kulturze francuskiej XIX wieku.

Książka w języku francuskim.

 

ISBN 978-83-7977-445-6, Wrocław 2019, 16 x 23,5 cm, 178 s., okładka miękka