W związku z modernizacją naszej strony internetowej składanie zamówień przez nasz sklep nie jest możliwie. Zamówienia prosimy składać drogą mailową (wydawnictwo@atutoficyna.pl). Przepraszamy za utrudnienia.

Kultura literacka dawnej Jeleniej Góry

Nowości

Cena:50.00

Edward Białek, Natalia Południak (red.)
Kultura literacka dawnej Jeleniej Góry
Studia i szkice

 

Poznawanie dziejów kultury Dolnego Śląska, regionu zamieszkiwanego niegdyś przez przedstawicieli innych narodów, to dezyderat, jaki zgłaszany jest przez tych wszystkich, którzy rozumieją konieczność wzbogacania świadomości poprzez przyswajanie sobie (nie zawłaszczanie!) wybranych elementów dorobku cywilizacyjnego mieszkańców dawnej prowincji Niederschlesien. Niniejsza monografia zbiorowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych naukowym przybliżeniem zjawisk składających się na życie literackie dawnej Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i innych miast Kotliny Jeleniogórskiej. Autorzy poszczególnych rozpraw i szkiców, historycy literatury i kulturoznawcy z kilku ośrodków akademickich, prezentują wyniki swoich interdyscyplinarnych badań, które dotyczą m.in. tematów nieomawianych dotychczas zarówno w niemiecko-, jak i polskojęzycznej literaturze przedmiotu.

 

ISBN 978-83-7977-462-3, Wrocław 2019, 16 x 24 cm, 266 cm, okładka miękka