Kuchnia i stół w komunikacji społecznej

Wolny dostęp

Waldemar Żarski (red.), Tomasz Piasecki (współpr.)
Kuchnia i stół w komunikacji społecznej
Tekst, dyskurs, kultura

 

Pobierz książkę

 

Od samego początku odżywianie się ma wymiar wspólnotowy, głęboko zakorzeniony w tradycji i obyczajowości. Kulinaria postrzegane są z jednej strony w kontekście działań kulturowych, z drugiej – w perspektywie strategii komunikacyjnej, znajdującej zastosowanie w aktualizacjach tekstowych dyskursu o jedzeniu (...)


Prezentowana monografia gromadzi publikacje poddające obserwacji badawczej scenę kulinarną w perspektywie ewolucyjnej, aktualizowanej w komunikacji językowej i kulturowej. Analizie poddano zarówno zagadnienia sposobów realizacji konkretnych gatunków mowy, jak też wzajemne ich zależności oraz uwarunkowania. Książka uwzględnia wyniki badań nad problematyką kulinarną prowadzonych przez językoznawców, historyków, antropologów kultury, filozofów, bibliologów, historyków sztuki, literaturoznawców i medioznawców, postrzegających jedzenie jako składnik dziedzictwa kulturowego w wymiarze domowym, regionalnym, narodowym i uniwersalnym.

 

(Fragment Słowa wstępnego)