Przystępność tekstów urzędowych w internecie

Wolny dostęp

Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot
Przystępność tekstów urzędowych w internecie

 

Pobierz książkę

 

Tym raportem rozpoczynamy systematyczną obserwację polskiej komunikacji urzędowej. Będziemy ją badać każdego roku, a wyniki analiz udostępniać opinii publicznej – także w internecie. W tym wydaniu badaniom poddaliśmy strony internetowe polskich urzędów z lat 2015–2017. Badaliśmy wiadomości płynące ze stron internetowych prezydenta, premiera, wszystkich ministerstw oraz urzędów wojewódzkich i marszałkowskich.