Iberystyka wrocławska (1967–2007)

Wolny dostęp

Piotr Sawicki, Marta Minkiewicz, Anna Olchówka
Iberystyka wrocławska (1967–2007)
Ilustrowany przewodnik retrospektywny

 

Pobierz książkę

 

Książka opowiada historię powstawania, rozwijania się i dojrzewania iberystyki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1967–2007. Autorzy zarejestrowali wszystkie istotne zdarzenia wyznaczające kolejne etapy rozwoju naukowego i dydaktycznego kierunku, takie jak obrony rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, zatrudnienia nowych wykładowców, organizowane konferencje, ogłaszane publikacje, uzyskiwane stypendia i granty, a także cykliczne i okazjonalne fakty z życiu akademickiego, takie jak gościnne wykłady, studenckie spotkania naukowe, prezentacje, wyjazdy integracyjne studentów i pracowników oraz przedstawienia teatralne grane w języku hiszpańskim. Dopełnieniem tekstu jest bogaty materiał ilustracyjny.