„Nauka jest treścią mojego życia”…

Nowości

Magdalena Mularczyk, Eugeniusz Kuźniewski
„Nauka jest treścią mojego życia”…
Prof. Stanisław Kulczyński – życie i dzieło

 

Obszerna biografia profesora Stanisława Kulczyńskiego – botanika, twórcy polskiego szkolnictwa wyższego w przyłączonym do Polski Wrocławiu, wielkiego uczonego, demokraty i polityka – została napisana przez autorów cechujących się dociekliwością w ustalaniu faktów. Nie jest bezkrytyczna. Zarówno w narracji, jak i w długich cytatach widać, że starano się pokazać życiowe wybory profesora ze stron bardzo różnych. Niezaprzeczalne są dokonania Kulczyńskiego – tytaniczna praca przy odbudowie zniszczonej w wyniku wojny niemieckiej substancji uniwersyteckiej, zasługi dla tworzenia polskiego życia uniwersyteckiego. Trzeba wiedzieć jednak, że w ówczesnych realiach politycznych nie ufali do końca Kulczyńskiemu komuniści, nie ufali też ich ideologiczni przeciwnicy. Autorzy pokazują w książce tragizm uczonego uwikłanego w mechanizm politycznych zależności, człowieka, który przez całe życie starał się działać w imię dobra człowieka  i społeczeństwa.

 

ISBN 978-83-7977-355-8, Wrocław 2018, 368 s., 17 x 24,5 cm, okładka twarda