Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu

Nowości|Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...

Cena:45.00

Anna Hanus
Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu

 

Niniejsze studium jest próbą kompleksowego podejścia do krytykowania, które potraktowano jako  punkt wyjścia do analiz mikro i makro, a ściślej mówiąc, do analiz dyskursu na płaszczyźnie intra- i transtekstualnej. Krytykowaniu autorka przygląda się z perspektywy komunikacyjnej na tle działań wartościujących i uznając je za kompleksowe działanie językowe stara się wychwycić i wyodrębnić, a także opisać charakterystyczne jego typy i warianty.

Rozważania teoretyczne i analizy empiryczne opierają się głównie na  opracowaniach z zakresu językoznawstwa germanistycznego w celu ukazania polskiemu czytelnikowi dróg, koncepcji badawczych i podejść metodologicznych innej kultury naukowej.


Die Arbeit stellt den Versuch einer komplexen Überprüfung des Kritisierens dar, das Ausgangspunkt von Diskursanalysen auf der Mikro- und Makroebene, präziser formuliert auf der intra- und der transtextuellen Ebene ist. Kritisieren, von der Autorin als eine komplexe Sprechhandlung verstanden, wird aus der Kommunikationsperspektive vor dem Hintergrund der bewertenden Handlungen betrachtet, mit dem Ziel, ihre charakteristischen Spielarten (Typen und Varianten) zu beschreiben.
Sowohl die theoretischen Überlegungen als auch die empirischen Analysen stützen sich hauptsächlich auf Forschungsergebnisse der germanistischen Linguistik um dem polnischen Leser Herangehensweisen, Forschungskonzepte sowie methodologische Aspekte einer anderen Forschungskultur zu vermitteln.

 

ISSN 2391-5730
ISBN 978-83-7977-345-9,
ISBN 978-3-86276257-6, Wrocław–Dresden 2018, 17,5 x 24 cm, 272 s., okładka twarda