Literatura in statu nascendi. Problemy estetyczne i genologiczne prozy literackiej Denisa Diderota

Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

Berenika Palus
Literatura in statu nascendi. Problemy estetyczne i genologiczne prozy literackiej Denisa Diderota

 

Prowadzone w Polsce badania nad całokształtem intelektualnego dorobku Denisa Diderota koncentrowały się dotąd jedynie na dwóch zagadnieniach: na diderotowej refleksji filozoficznej oraz na kwestiach związanych z zawartością ideologiczną, procesem powstawania i recepcją Encyklopedii. Dotychczas w Polsce nie ukazała się publikacja, która szerzej omawiałaby prozę pisarza, a nie podjęto nigdy starań o przełożenie obcojęzycznych monografii naukowych poświęconych jego utworom.
Celem niniejszej monografii jest analiza estetyki i genologii prozy literackiej Diderota w kontekście refleksji estetycznych pisarza. Autorka starała się wpisać polskie badania we współczesne tendencje światowej diderotologii. Dysertacja stanowi próbę ukazania twórczości pisarza jako literatury w stanie formowania – według zakładanej hipotezy badawczej rosnące z upływem czasu zainteresowanie autora aktem twórczym i techniczną warstwą sztuki zaowocowało stworzeniem prozy, która koncentruje się na własnej literackości. W takim ujęciu dzieła prozatorskie Diderota stanowią swego rodzaju eksperyment na różnych technikach narracyjnych oraz metodach tworzenia – i niszczenia – fikcji.

 

ISSN 1899-9328
ISBN 978-83-7977-299-5, Wrocław 2017, 13,5 x 20,5 cm, 408 s., okładka miękka