Uzdrowiska nadniemeńskie dawniej

Nowości

Cena:45.00

Andrzej Kierzek
Uzdrowiska nadniemeńskie dawniej

 

Celem książki jest przeanalizowanie rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Druskiennikach, Birsztanach, Stokliszkach i Niemonajciach do roku 1939. Uzdrowiska te były zawsze licznie odwiedzane przez Polaków, pełniły ważną funkcję kulturotwórczą i gospodarczą na tych ziemiach. W monografii przytaczane są często in extenso różnorakie wskazania lekarskie ordynujących w uzdrowiskach lekarzy. Pozwala to prześledzić różne etapy kształtowania się wiedzy medycznej.

 

ISBN 978-83-7977-293-3, Wrocław 2017, 15,5 x 23 cm, 218 s., okładka miękka