Europejskie stolice kultury

Literatura naukowa i popularnonaukowa

Elżbieta Przesmycka, Elżbieta Trocka-Leszczyńska (red.)
Europejskie stolice kultury
Wybrane zagadnienia

 

Monografia jest zbiorem studiów przedstawiających wybrane zagadnienia kreowania tzw. stolic kultury poprzez pryzmat zagadnień architektoniczno-urbanistycznych, ujmujących badane tematy syntetycznie bądź problemowo. Opracowanie ma charakter oryginalny i jest rezultatem interdyscyplinarnych kierunków badawczych. Pragnieniem autorów jest, aby książka ta przyczyniła się do pogłębienia wiedzy na temat związków zagadnień historyczno-architektonicznych, społeczno-urbanistycznych, ekonomicznych, technicznych z kształtowaniem bogactwa i różnorodności kulturowej miast.

 

ISBN 978-83-7977-274-2, Wrocław 2016, 17 x 24 cm, 374 s., okładka miękka