Grabinschrift eine Textsorte Im Wandel

Nowości|Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...

Cena:57.00

Józef Jarosz
Grabinschrift eine Textsorte Im Wandel
Eine diachrone Studie am deutschen epigrafischen Material 1780–2015

 

Opracowanie jest monografią z zakresu niemieckiej genealogii historycznej. Studium przedstawia diachroniczne badanie gatunku tekstu inskrypcja nagrobna, który jako przedstawiciel tekstów epigraficznych jest przykładem komunikacji publicznej przebiegającej nie za pośrednictwem mediów masowych, a poprzez kamienny, metalowy drewniany i inny nośnik inskrypcji. Przedmiotem opracowania jest analiza przemian gatunku tekstu w okresie 1780–2015 na płaszczyźnie strukturalnej, stylistycznej, pragmatycznej, charakterystyki intersemiotycznej w oparciu o korpus zawierający 1380 niemieckich inskrypcji nagrobnych pochodzących z 16 miejskich cmentarzy Saksonii. Dzięki zastosowaniu dwustopniowej procedury badawczej czytelnik otrzymuje szczegółowy opis wieloaspektowego gatunku tekstu, który buduje swoją egzystencję na styku sacrum i profanum, życia i śmierci, doczesności i życia wiecznego, przeszłości i przyszłości, zachowując jednocześnie od tysiącleci status świadka w jednostkowej i zbiorowej kulturze pamięci.

 

ISSN 2391-5730
ISBN 978-83-7977-204-9
ISBN 978-3-86276-236-1, Wrocław – Dresden 2017, 17,5 x 24 cm, 502 s., okładka twarda