Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis

Beiträge zur allgemeinen...

Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)
Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis

 

Publikacja jest zbiorem tekstów, które skupiają się wokół dwóch problemów badawczych. Pierwszy to „język i komunikacja w teorii i praktyce”. Autorki i autorzy analizują różne zjawiska językowe w ujęciu porównawczym (niemiecko-polskim i niemiecko-duńskim) lub ograniczając się do jednego języka. Poszczególne rozdziały książki są poświęcone tematom m.in. z obszaru składni, semantyki, aktów mowy i dyskursu. Drugim problemem badawczym tej monografii są „cele i metody badań lingwistycznych”. Ta część tomu zawiera trzy rozdziały. Pierwszy przedstawia i komentuje teorie generatywistyczne. Drugi dotyczy podstaw metodologii badań korpusowych na przykładzie mówionego języka naukowego, natomiast trzeci – badań kognitywistycznych.

 

ISSN 2299-4122
ISBN 978-83-7977-279-7
ISBN 978-3-86276-235-4, Wrocław – Dresden 2016, 15 x 21 cm, 246 s., okładka twarda