Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis

Serie wydawnicze » Beiträge zur allgemeinen...

Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)
Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis

 

Publikacja jest zbiorem tekstów, które skupiają się wokół dwóch problemów badawczych. Pierwszy to „język i komunikacja w teorii i praktyce”. Autorki i autorzy analizują różne zjawiska językowe w ujęciu porównawczym (niemiecko-polskim i niemiecko-duńskim) lub ograniczając się do jednego języka. Poszczególne rozdziały książki są poświęcone tematom m.in. z obszaru składni, semantyki, aktów mowy i dyskursu. Drugim problemem badawczym tej monografii są „cele i metody badań lingwistycznych”. Ta część tomu zawiera trzy rozdziały. Pierwszy przedstawia i komentuje teorie generatywistyczne. Drugi dotyczy podstaw metodologii badań korpusowych na przykładzie mówionego języka naukowego, natomiast trzeci – badań kognitywistycznych.

 

ISSN 2299-4122
ISBN 978-83-7977-279-7
ISBN 978-3-86276-235-4, Wrocław – Dresden 2016, 15 x 21 cm, 246 s., okładka twarda