Lašsko-evropskỳ básník Óndra Łysohorsky

Nowości

Cena:30.00

Libor Martinek
Lašsko-evropskỳ básník Óndra Łysohorsky

Monografie

 

Literaturoznawcza monografia Lasko-europejski poeta Óndra Łysohorsky poświęcona jest postaci i twórczości trójjęzycznego poety, epigramatyka, tłumacza i eseisty dr. Erwina Goja (Erwin Goy), poety pochodzącego z Frýdku w Republice Czeskiej, który posługiwał się pseudonimem Óndra Łysohorsky. Pisarz publikował w języku niemieckim i czeskim, ale przede wszystkim pisał poezje językiem wzorującym się na gwarze laskiej. Celem autora opracowania było szczegółowe nakreślenie życia pisarza i interpretacja jego twórczości poetyckiej. Problematyce językowej, a więc literackiej laszczyźnie Łysohorskiego, poświęcił tyle miejsca, ile wymagała tekstowa złożoność jego twórczości.

Książka w języku czeskim.

 

ISBN 978-83-7977-221-6, Wrocław 2016, 17,5 x 24,5 cm, 222 s. + 10 s. ilustracji