Nauka w służbie człowiekowi

Literatura naukowa i popularnonaukowa

Cena:40.00

Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski (red.)
Nauka w służbie człowiekowi
Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa

Tom XX

 

Wybrane zagadnienia przedstawione w czterech rozdziałach kolejnego tomu Studium Generale pokazują, w jaki sposób nauka ubogaca człowieka i jest mu pomocna. Umożliwia poznanie świata w różnej skali, od kosmosu do mikroświata. Archeologia i historia odtwarzają dzieje człowieka na Ziemi. Interdyscyplinarne studium – obejmujące biologię, fizykę, biochemię, genetykę, medycynę, a także psychologię – umożliwia diagnozowanie patologii w organizmie człowieka oraz podejmowanie odpowiedniej i skutecznej terapii. Osiągnięcia z zakresu genetyki i biomedycyny dają możliwości przedłużania życia człowieka oraz innych organizmów. Człowiek na przestrzeni dziejów tworzył dzieła kultury. Przedstawiono przykłady twórczości człowieka z różnych dziedzin. Niniejszy tom zawiera niektóre wykłady i wprowadzenia do dyskusji prezentowane na interdyscyplinarnym seminarium Studium Generale w roku akademickim 2014/2015 oraz niektóre w roku 2015/2016.

 

ISBN 978-83-7977-257-5, Wrocław 2016, 376 s., 16,5 x 23,5 cm, okładka miękka