Ani centrum, ani peryferie

Literatura naukowa i popularnonaukowa

Jerzy Krzysztof Kos
Ani centrum, ani peryferie
Architektura pruskiego Śląska w okresie autonomii administracyjnej w latach 1740–1815

 

Książka dotyczy dziejów architektury rezydencjonalnej, sakralnej (protestanckiej, katolickiej, żydowskiej) i użyteczności publicznej (m.in. ratusze, teatry) powstałej na terytorium pruskiego Śląska w latach 1740–1815. Przemiany stylowe i formalne najważniejszych gatunków architektonicznych tego okresu zostały ukazane na tle zmiany elit społecznych, kształtowania się nowej sytuacji konfesyjnej i zmian zachodzących w sferze społecznej. Książka zawiera obszerny materiał ilustracyjny.

 

ISBN 978-83-7977-157-8, Wrocław 2016, 18 x 24 cm, 524 s., okładka twarda