Macierzyństwo unplugged w badaniach inspirowanych sztuką

Literatura naukowa i popularnonaukowa

Cena:39.00

Martyna Pryszmont-Ciesielska (red.)
Macierzyństwo unplugged w badaniach inspirowanych sztuką
W kierunku refleksyjnej praktyki badawczej

 

Książka skupia się na macierzyństwie kobiet szczególnych, uwikłanych w różne skomplikowane sytuacje życiowe i wykorzenionych – pozbawionych wsparcia społecznego, socjalnego, psychicznego i edukacyjnego. Tom jest efektem przeprowadzonego projektu badawczego, którego celem było poznanie doświadczeń tych kobiet i uwrażliwienie na problemy, jakich doświadczają w sytuacji wypełniania codziennych obowiązków. Jednym z efektów projektu było przygotowanie etiud filmowych, których bohaterkami były objęte badaniami kobiety, i ich prezentacja zaproszonym na spotkanie gościom-widzom.

 

ISBN 978-83-7977-228-5, Wrocław 2016, 16,5 x 24 cm, 150 s., okładka miękka