Dydaktyka i łowy

Literatura naukowa i popularnonaukowa

Ryszard Waksmund, Dorota Michułka (red.)

Dydaktyka i łowy
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi

 

Księga poświęcona Profesorowi Władysławowi Dynakowi, związanemu z Uniwersytetem Wrocławskim, historykowi literatury, dydaktykowi, bibliologowi, historykowi oświaty i folklorystyki, autorowi interdyscyplinarnych prac o problematyce łowieckiej, wśród nich najważniejsze to Z Mickiewiczem na łowach i Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności.

 

ISBN 978-83-7977-205-6, Wrocław 2016, 470 s.,16,5 x 23,5 cm, okładka twarda