Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren

Literatura naukowa i popularnonaukowa

Cena:40.00

Jacek Karpiński
Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren

 

Książka Jacka Karpińskiego porusza problem struktury fraz nominalnych w języku niderlandzkim i polskim. Autor dokonuje analizy konfrontatywnej 1200 niderlandzkich i 1200 polskich nominalnych grup wyrazowych występujących w różnorodnych formularzach i poszukuje możliwości zastosowania jej wyników w dydaktyce języka niderlandzkiego i polskiego jako obcego.

Publikacja w języku niderlandzkim.

 

Jacek Karpiński wniósł interesujący i przejrzysty wkład w dwie ważne dziedziny, z jednej strony w badania składni polskich i niderlandzkich grup nominalnych, a z drugiej strony w dydaktykę języków obcych, dzięki czemu obie te dziedziny zyskują.

prof. Johannes van der Horst

 

[Książka] Jacka Karpińskiego (…) stanowi znakomity przykład udanego przełożenia naukowego opisu elementów autentycznej rzeczywistości językowej, zaczerpniętych z wewnętrznie spójnej grupy tekstów, jakimi są formularze urzędowe różnego typu i przeznaczenia na pewne postulaty o charakterze praktycznym.

prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz

 

Het boek Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren van Jacek Karpiński behandelt een onderwerp uit de confrontatieve syntaxis: de syntactische structuur van nominale woordgroepen in het Nederlands en in het Pools. Op basis van de analyse van 1200 Nederlandse en 1200 Poolse nominale woordgroepen uit verschillende formulieren wordt er naar de toepassing van de resultaten gezocht in de didactiek van het Pools en van het Nederlands als vreemde taal.

 

Jacek Karpiński heeft voor twee belangrijke domeinen, enerzijds de syntaxis van de Poolse en de Nederlandse nominale groep, en anderzijds de didactiek van het vreemde-talen onderwijs op een interessante en heldere manier bijeengebracht, waardoor op beide terreinen winst geboekt wordt.

prof. Johannes van der Horst

 

[Het boek van] Jacek Karpiński (…) is een uitmuntend voorbeeld van een succesvolle vertaling van een wetenschappelijke beschrijving van stukken uit de authentieke taalrealiteit, zijnde een innerlijk coherente groep teksten zoals formulieren van uiteenlopende types en voor verscheidene doeleinden, naar axioma’s van praktische aard.

prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz

 

ISBN 978-83-7977-190-5
ISBN 978-3-86276-216-3, Wrocław – Dresden 2016, 15,5 x 22,5 cm, 220 s., okładka miękka