Lingwistyka mediów

Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...

Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Przemysław Staniewski (red.)
Lingwistyka mediów
Antologia tłumaczeń

 

Tom 2 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów jest efektem współpracy 17 polskich germanistek i germanistów z kilku ośrodków uniwersyteckich. Przetłumaczyli oni w sumie 15 kluczowych artykułów niemieckojęzycznych z zakresu lingwistyki mediów na język polski. Polska filologia uzyskuje w ten sposób bezpośredni dostęp do dotychczasowego dorobku niemieckich, austriackich i szwajcarskich mediolingwistów. Całość artykułów podzielono na cztery zakresy tematyczne: lingwistykę mediów – teoretyczne dezyderaty, cechy i metody analizy tekstów medialnych, transmedialne badania nad dyskursem, tekst medialny w perspektywie porównawczej, diachronicznej i intermedialnej.

Spis treści książki

 

 

Band 2 in der Reihe Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit von 17 polnischen Germanistinnen und Germanisten aus einigen Universitäten. Sie haben insgesamt 15 hervorragende deutschsprachige Beiträge aus dem Bereich der Medienlinguistik ins Polnische übersetzt. Die polnische Philologie bekommt auf diese Weise einen direkten Zugang zu den bisherigen Forschungsleistungen deutscher, österreichischer und schweizerischer Medienlinguisten. Alle übersetzten Beiträge wurden in vier Gebiete eingeteilt: Medienlinguistik – theoretische Desiderate, Merkmale und Analysemethoden von Medientexten, Transmediale Diskursforschung, Medientext aus kontrastiver, diachronischer und intermedialer Sicht.

Inhaltverzeichnis

 

 

ISSN 2391-5730
ISBN 978-83-7977-107-3
ISBN 978-3-86276-162-3, Wrocław – Dresden 2015, 17,5 x 24 cm, okładka twarda