Der multimodale Text aus kontrastiver Sicht

Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...

Cena:39.00

Roman Opiłowski
Der multimodale Text aus kontrastiver Sicht
Textdesign und Sprache-Bild-Beziehung in deutschen und polnischen Pressetexten

 

Tom 3 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów rozwija i łączy dwie teorie w badaniach nad tekstami medialnymi: multimodalność i kontrastywność. Pierwsze podejście – multimodalność – dotyczy interakcji różnych znaków w tekstach medialnych, natomiast drugi koncept – kontrastywność – obejmuje cechy wspólne i różne w kształtowaniu tekstów i rodzajów tekstów w globalnej komunikacji. Na podstawie tych założeń badawczych w książce zostały omówione dwa duże zakresy multimodalne tekstu: design tekstu oraz relacja języka i obrazu w tekście medialnym, a następnie zanalizowane na przykładzie niemieckich i polskich tekstów prasowych (okładka czasopisma, artykuł prasowy, infografika i reklama prasowa) za pomocą utworzonego modelu analizy tekstów językowo-obrazowych.

 

 

Der nächste Band 3 in der Reihe Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów entwickelt und verknüpft zwei Ansätze in der Erforschung von massenmedialen Texten: Multimodalität und Kontrastivität. Der erste Ansatz betrifft die Interaktionen von verschiedenen Zeichen in Medientexten, während der andere auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Gestaltung von Texten und Textsorten in der globalen Kommunikation abzielt. Diesbezüglich werden im Buch zwei große multimodale Textbereiche – Textdesign und Sprache-Bild-Beziehung – herausgearbeitet und kontrastiv an deutschen und polnischen Pressetexten (Cover, Zeitungsartikel, Infografiken, Werbeanzeigen) anhand eines Analysemodells erörtert.

 

ISSN 2391-5730
ISBN 978-83-7977-108-0
ISBN 978-3-86276-163-0, Wrocław – Dresden 2015, 17,5 x 24 cm, 336 s., okładka twarda