Aviarium staropolskie

Serie wydawnicze » Bibliotheca Curiosa

Aviarium staropolskie

Opracowanie: Justyna Ratajczyk

 

Edycja poświęconych ptakom ksiąg zawartych w trzech szesnastowiecznych zielnikach polskich: Stefana Falimirza, Hieronima Spiczyńskiego i Marcina Siennika. Księgi te nie tylko odzwierciedlają do pewnego stopnia stan ówczesnej wiedzy medycznej – zamieszczone w nich opisy poszczególnych gatunków ptaków (oraz kilku owadów), obejmujące m.in. informacje na temat ich upierzenia, środowiska życia czy charakterystycznych zachowań, stanowią też interesujący dokument dawnej wiedzy ornitologicznej. Zielnik Falmirza był adaptacją niezwykle popularnej późnośredniowiecznej encyklopedii medycznej znanej jako Hortus sanitatis, której pierwsza łacińska edycja ukazała się w Moguncji w roku 1491. Prace Spiczyńskiego i Siennika to tylko nieznacznie zmodyfikowane przeróbki dzieła Falimirza.

 

ISBN 978-83-7977-040-3, Wrocław 2014, 15,5 x 21,5 cm, 136 s., okładka miękka