Sprache und Bild im massenmedialen Text

Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...

Cena:39.00

Gerd Antos, Roman Opiłowski, Józef Jarosz
Sprache und Bild im massenmedialen Text.
Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum

 

Książka otwiera serię Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie Studia z Lingwistyki Mediów i podejmuje tematykę relacji języka i obrazu w niemieckich i polskich tekstach masowych, takich jak strony, blogi i memy internetowe, artykuły i reklamy prasowe czy też wiadomości telewizyjne. Autorzy poszczególnych artykułów udowadniają, że obok refleksji teoretycznych konieczne są badania empiryczne nad różnymi rodzajami tekstów, aby móc stale doskonalić instrumentarium analityczne oraz wyjaśniać budowę i funkcjonowanie tekstów masowych. Wiele odkrywczych spostrzeżeń przynoszą badania kontrastywne. Te same rodzaje tekstów, jednak osadzone w niemieckiej lub w polskiej domenie kulturowej, powodują zbieżne lub różne interakcje języka i obrazu, co pozwala wyciągać wnioski dla lokalnych i globalnych communities of practice.
Publikacja w języku niemieckim.

 

Kolejny tom pt.: Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń będzie zawierał tłumaczenia na język polski kluczowych niemieckojęzycznych artykułów naukowych z lingwistyki mediów. Wydanie ukaże się wiosną 2015.

 

Das Buch eröffnet die Reihe Breslauer Studien zur Medienlinguistik und greift die Thematik der Interaktion von Sprache und Bild in den deutschen und polnischen Medientexten auf, wie z.B. Internetseiten, Weblogs und Memes, Pressetexten und Werbeanzeigen oder auch Fernsehnachrichten. Die Autoren von Beiträgen beweisen, dass empirische Analysen neben den theoretischen Reflexionen über verschiedene Textsorten notwendig sind, um das analytische Instrumentarium immer besser entwickeln und die Formen und Funktionen von massenmedialen Texten immer tiefer erklären zu können. Viele erkenntnisrelevante Beobachtungen bringen kontrastive Forschungsziele mit sich. Die gleichen, aber in die jeweils deutsche oder polnische Kommunikationskultur eingebundenen Textsorten bewirken gemeinsame und divergente Interaktionen von Sprache und Bild. Solche Vergleiche gestatten Schlüsse für lokale und globale communities of practice zu ziehen.
Der nächste Band 2 Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń in der Reihe Breslauer Studien zur Medienlinguistik enthält Übersetzungen der wichtigsten deutschsprachigen Beiträge zur Medienlinguistik ins Polnische. Das Erscheinen des Bandes ist für Frühling 2015 geplant.

 

ISSN 2391-5730
ISBN 978-83-7977-043-4
ISBN 978-3-86276-137-1, Wrocław – Dresden 2014, 17,5 x 24 cm, 302 s., okładka twarda